Booking betingelser:

Når du booker en tid i online booking hos ”Dit Maveunivers v. Ann-Sofie Uldall” skal du registrere følgende oplysninger: Navn, adresse, telefonnummer og e-mail adresse. Disse oplysninger registreres i et krypteret system leveret af Terapeut Booking. Oplysninger bruges i første omgang, som kontaktoplysninger til dig. Når du kommer til din tid, bruges oplysningerne som en del af den lovpligtige journalføring. Da ”Dit Maveunivers v. Ann-Sofie Uldall” er underlagt lovreglerne om autoriserede sundhedspersoners journalføringspligt og Vejledning om sygeplejefaglig journalføring, opbevares dine oplysninger i 5 år medmindre du trækker dit samtykke tilbage og ønsker dine oplysninger slettet. Du har til enhver tid ret til at bede om at få udleveret eller slettet de oplysninger, der er registret. Henvendelser herom rettes på mail til annsofie@ditmaveunivers.dk

Ved at booke en online tid giver du samtykke til at ”Dit Maveunivers v. Ann-Sofie Uldall” må indsamle og opbevare dine oplysninger samt at bruge dem i din klientjournal. Dette samtykke kan altid trækkes tilbage ved henvendelse på mail til annsofie@ditmaveunivers.dk